Overeenkomsten

Verwerkersovereenkomsten

Financieel,- administratieve diensten.

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehandhaafd en moet elk bedrijf aan de nieuwe regels voldoen. Dit heeft ook gevolgen voor de samenwerking tussen Pericia en jouw organisatie. Daarom zijn er door Pericia verwerkersovereenkomsten opgesteld waarmee afspraken met jou worden gemaakt over de persoonsgegevens die Pericia voor jou verwerkt. Hieronder vind je de verschillende overeenkomsten die beschikbaar zijn en hoe je deze met Pericia kunt afsluiten.

 

Sluit eenvoudig een verwerkersovereenkomst met Pericia af

Als verwerkingsverantwoordelijke moet je, als je een verwerker inschakelt, alle afspraken omtrent de verwerking van de persoonsgegevens vastleggen in een verwerkersovereenkomst. In de AVG worden specifieke eisen gesteld aan wat er in deze overeenkomst hoort te staan. Pericia heeft een verwerkersovereenkomst opgesteld waarin de belangen van zowel de verwerkersverantwoordelijke (jij) als de verwerker (Pericia) worden behartigd. Om deze overeenkomst te sluiten is er ook een tekenblad opgesteld waarop je kunt aangeven dat je akkoord gaat met de verwerkersovereenkomst.

 

Pericia & AVG

Als je gebruikt maakt van de financieel,- administratieve diensten van Pericia dan moet je onderstaande documenten downloaden, goed doornemen en getekend aan ons retourneren.

Naast onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn overeenkomstig de algemene voorwaarden van onze softwareleverancier van toepassing.

Stuur ons het ondertekende tekenblad toe

Stuur het ingevulde tekenblad, verwerkersovereenkomst zo snel mogelijk terug. Graag voor 25 mei 2018. Dit kan je op een aantal veilige manieren doen:

  1. Maakt je gebruik van de online omgeving voor jouw boekhouding? Scan het getekende document en laad het in jouw eigen dossier.
  2. Stuur het ondertekende tekenblad per post naar ons op.

Let op:

  • Als je meerdere bedrijven hebt, dan is voor elk bedrijf een aparte verwerkersovereenkomst nodig.
  • Als je de salarisadministratie samen met ons verwerkt, teken dan ook de bijlage in de opdrachtbevestiging.

 

Heb je nog vragen?

Wij vertrouwen erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze mailing, aarzelt dan niet om contact op te nemen.