WAB – Wet Arbeidsmarkt in Balans

  WAB – Wet Arbeidsmarkt in Balans

  WAB – Veranderingen voor werkgever en werknemer in 2020.

  WAB – Wet Arbeidsmarkt in Balans. In 2020 verandert er nogal wat in de werksfeer. Zaken waar u als werkgever rekening mee moet houden maar, waar u als werknemer of flexwerker zeker ook kennis van zou moeten nemen.


  Ben je werkgever? Download dan de checklist:

  Naar de checklist voor werkgevers: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/wab-checklist-voor-werkgevers


  Belangrijk is bijvoorbeeld om personeel dat langer in dienst is dan 12 maanden een vast contract aan te bieden voor de uren dat ze gemiddeld hebben gewerkt. De werknemer mag de aanbieding weigeren maar, let daarbij op dat dit schriftelijk wordt vastgelegd. Let op! Dit moet voor 1 februari 2020 geregeld zijn.  Via deze link krijgt u meer informatie als er in uw bedrijf wordt gewerkt met oproepkrachten. Er wordt ook uitgelegd wat er onder wordt verstaan en over welke soorten contracten het dan gaat.

  Naar de informatie over contracten voor oproepkrachten:

  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/welke-contracten-zijn-er-voor-oproepkrachten


  Meer informatie voor de werknemer vindt u hier

  Meer informatie als u een oproepcontract heeft, vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/documenten/brochures/2019/10/04/wab-oproepmaatregelen-voor-werknemers
  Veranderingen beëindigen nulurencontract:


  Er zijn veranderingen bij ontslag/ beëindiging van een oproepcontract. De opzegtermijn voor een nulurencontract is vanaf 1 januari hetzelfde als de oproeptermijn: 4 dagen. Als in uw CAO een kortere oproeptermijn is afgesproken, dan geldt deze termijn als opzegtermijn. U kunt een nulurencontract alleen tussentijds opzeggen als dit in uw arbeidsovereenkomst is opgenomen. Let op: Per 1 januari 2020 wijzigen ook de andere rechten voor oproepkrachten, ook voor nulurencontracten. Zie hieronder wat dit voor u betekent.


  Veranderingen transitievergoeding en handige rekentools:


  Ook de transitievergoeding gaat per 1 januari veranderen. Een belangrijke wijziging is dat een werknemer vanaf 1 januari recht heeft op een transitievergoeding bij ontslag vanaf de 1e dag dat hij in dienst is. Ja! Ook bij ontslag tijdens zijn of haar proeftijd.


  Wilt u daar meer over lezen en een idee krijgen van de mogelijke hoogte van de transitievergoeding? U kunt er hier meer over lezen:


  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-de-transitievergoeding-als-ik-word-ontslagen

  Kortom. Werkgever of werknemer? Het kan wat saaie kost zijn om te lezen maar, een paar uurtjes voorbereiding op de wijzigingen die in 2020 op het menu staan is zeker niet overbodig. Schakel eventueel een jurist in om uw situatie te bespreken mocht u vermoeden dat het een en ander ook op uw bedrijf of uw contract van toepassing is.